Categorie: Nieuws

Bezoek burgemeester Sharon Dijksma

Vandaag heeft het bestuur van TOV-Utrecht een bezoek gebracht aan Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.

Het was de eerste ontmoeting na installatie van Burgemeester Sharon Dijksma, TOV-Utrecht wilt graag de communicatie lijn doorzetten zoals bij voormalige Burgemeester Jan van Zaanen. Verschillen zaken zijn aan de orde geweest, zoals; horeca na pandemie, Monument ter ere van 1ste generatie Gastarbeiders, gunning aan Utrechtse MKB etc.

Economische adviseur Louis Roxs was tevens aanwezig op deze bijeenkomst, waarmee we verdere communicatie over Ondernemers zullen voortzetten.

We willen graag hierbij namens alle ondernemers nogmaals  Burgemeester Sharon Dijksma bedanken voor deze vruchtbare ontmoeting.

Burgemeester Sharon Dijksma

 

 

TOV Utrecht ten  İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı.

 

TOV Utrecht ten  İhtiyaç sahihbi ailelere gıda paketi yardımı.

Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte şehrimizde faaliyet gösteren Türk İşverenler Derneği (TOV – Utrecht) ihtiyaç sahibi müslüman ailelere her yıl olduğu gibi bu yılda Voedselbank Leidsche Rijn aracılığı ile Ramazan gıda paketi yardımı yapıldı.

Tov Utrecht yaptığı açıklamada şu ifadelere yer  verdi.

Leidsche Rijn bölgesinde desteğe ihityacı olan 150 ailenin Ramazan ayında Helal et ve et ürünlerini karşılamak için yönetim olarak canla başla gayret gösterdik. Pandemi süresinden fazla etkilenen bu aileler için yaptığımız bu destek daha da önem kazanıyor. Bu yardımları Utrecht ve diğer şehirlerde bağış yapan Türk işadamlarımızla yapıyoruz, Allah hepsinden razı olsun.

Mahkumlara İftar

Bu yıl Nieuwegein cezaevinden gelen talep üzerine bir ilk olacak ve mahkumlara iftar verildi.
Cezaevinde bulunan müslüman ve diğer mahkumlar  Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere sadece iki gün toplu iftar verıldı. Bu konuda işverenlerimiz çok duyarlı davrandılar ve ilk duyurudan itibaren bağış yapmaya başladılar.

Yönetim olarak yardımlarını esirgemeyen işveren arkadaşlaımıza tekrark teşekkür edıyoruz!

 • Allen Zorg
 • Adnes Kitwerken
 • Meltem Plaza
 • Bendhi Supermarket
 • Zilver Horeca
 • Koç Vleeswaren
 • Silifke Zuivel
 • Mevlana Kip
 • Cingit Transport
 • Eethuis Aarti
 • Niyata Energy

TOV Utrecht

in 2021 geen Contributie

Beste leden/ondernemers,

Door bestuur van TOV-Utrecht is besloten om geen contributie te innen over het jaar 2021.
Ook de nieuwe Leden die zich willen inschrijven als nieuw LID, hoeven geen contributie te betalen.
Ondernemers hebben in deze bizarre tijden al moeilijk genoeg, wij zijn er juist om hun in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Dit is het anonieme uitspraak van ons bestuur.

TOV- Utrecht

Dienst boodschappen voor Ouderen stopt!

De dienst die op 1 april is ingegaan om boodschappen te doen voor ouderen van Turkse oorsprong, is per 1 juni 2020 gestaakt, dit is omdat we terug zijn naar het nieuwe normaal.

Als TOV-Utrecht zijn we heel erg trots dat we als team aantal ouderen hebben kunnen helpen met heen basis voorziening, het boodschappen doen.

Hierbij willen we onze relaties, vrijwilligers en onze bestuur hartelijk bedanken voor hen inzet en toewijding.

TOV Utrecht

Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger

Uw organisatie moet in de 2e helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betalen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.

28 april 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimum uurloon per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er is  geen vast minimum uurloon. U deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Vaste percentages voor jongere werknemers

Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 2e helft van 2020 op een rijtje.

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar 80% € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
20 jaar BBL 61,5% € 1.033,20 € 238,45 € 47,69
19 jaar 60% € 1008,00 € 232,60 € 46,52
19 jaar BBL 52,5% € 882,00 € 203,55 € 40,71
18 jaar 50% € 840,00 € 193,85 € 38,77
18 jaar BBL 45,5% € 764,40 € 176,40 € 35,28
17 jaar 39,5% € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar 34,5% € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar 30% € 504,00 € 116,30 € 23,26

Loon naar rato voor parttimers

De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon. Hanteert uw organisatie een fulltime werkweek van 40 uur en werkt een werknemer 20 uur per week, dan geldt voor hem dus een minimumloon van 20/40 x € 1.680 = € 840 per maand.

NOW-maatregel ook voor pensioen en vakantiebijslag

NOW-maatregel ook voor pensioen en vakantiebijslag

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) compenseert ook (deels) pensioen en mogelijk de opbouw van de vakantiebijslag. Werkgevers kunnen de tegemoetkoming vanaf vandaag aanvragen via uwv.nl.

6 april 2020 | Door M. Bozkurt

De NOW  – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties die door de corona maatregelen een omzetdaling hebben een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten. Een organisatie moet daarvoor te maken hebben met een acuut omzetverlies van minstens 20%. De tegemoetkoming kunnen werkgevers vanaf vandaag aanvragen bij het UWV. Het omzetverlies moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 en gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden.

Fictieve opslag werkgeverslasten

Onder de loonkosten waarvoor werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen, vallen ook werkgeverspremies en pensioenbijdrages. Om dit snel te kunnen berekenen, gaat UWV uit van een fictieve opslag van 30% voor werkgeverslasten. Zijn de werkgeverslasten hoger, dan is er geen maatwerk mogelijk.
De werkgever ontvangt met de tegemoetkoming ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (de maanden waarover de tegemoetkoming voor de loonsom wordt toegekend). In het voorschot worden werkgevers die vakantiebijslag reserveren hetzelfde behandeld als werkgevers die dat niet doen. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is er mogelijk nog een correctie nodig voor betaalde of niet gereserveerde vakantiebijslag. De eventuele uitbetaling van de vakantiebijslag telt namelijk niet mee in de loonsom.

UWV keert binnen 4 weken voorschot uit

Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van het sociale verzekeringsloon, dat is het brutoloon waarover de werkgever de werkgeverspremies berekent. Daarbij gaat UWV uit van de loonsom zoals werkgevers deze in januari 2020 doorgaven bij de loonaangifte. Later kijkt UWV bij de vaststelling van het definitieve bedrag naar de totale loonsom van de maanden maart, april en mei 2020.
UWV corrigeert de subsidie als de totale loonsom is gedaald ten opzichte van 3 keer de loonsom van januari 2020. Verder is belangrijk dat de tegemoetkomingen worden verstrekt tot een loon van maximaal € 9.538. UWV wil binnen 2 tot 4 weken 80% van het bedrag waar de werkgever recht op heeft als voorschot uitkeren. De werkgever zelf moet het volledige loon aan de werknemers blijven betalen.

TOV Utrecht opent “Hulplijn Turkse Ouderen”

Maalesef bütün dünyayi saran ve yüksek düzeyde can almaya devam eden ve bir insanlık sorunu haline gelen Corona virüsü Hollanda’da yayılarak can almaya devam etmekdedir.

Hızle yayılan bu sorun artık Hollanda’da yasayan herkesin sorunudur.

Korona virüsün yayılmasını önlemek ve enfeksiyondan korunmak amacıyla her ülke çeşitli önlemler alıyor. Hollanda hukumeti’de virusle mücadele için en uygun olan kararlari almaktadır.

Hükümet tarafından açıklanan önlemlere ancak herkesin uyması halinde virüsün kontrol altına alınabilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle hukumetin almış olduğu kararlara uyulması cok önemlidir.

Bu bağlamda TOV Utrecht olarak yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için bir yardımlaşma hattı açmış bulunmaktayız.

Vatandaşlarımız bu nuarayı arayarak Temel Gıda ve diğer ihtiyaçlarını kendisi dışarıya çıkmadan siparişlerini verebiliyor ve evine teslimat yapılıyor ödeme ise kapıda yapılıyor.

Ayrıca vatandaşlarımız diğer ihtiyaçları için aynı numarayı arayıp  talep ve ihtiyaçlarını iletebilirler, TOV Utrecht olarak gereklş kurum veya kişiler tarafınıza yönlendirilecek.

Bu zor günleri birbirimize yardım ederek ve destek olarak Allahın izni ile aşacağımıza inanıyoruz.

 

TOV Utrecht

https://www.tov-utrecht.nl

info@tov-utrecht.nl

TOV Utrecht steunt Utrechtse Bazaar

Beste Utrechters/Ondernemers,

U heeft allen het nieuws over Utrechtse Bazaar kunnen lezen. We hebben met de dhr. Laurens telefonisch contact gehad, die heeft ons te kennen gegeven dat hij al ruim een jaar bezig is om met Gemeente Utrecht aan tafel te komen. Dit is tot op heden helaas niet gelukt, waarom niet? Laten we in het midden.

Als Utrechtse Ondernemers Vereniging vinden we een faillissement aanvraag voor een Lid absoluut niet leuk, het is extra zuur als dit door je eigen Gemeente gebeurt.

Zondag 30 Juni vanaf 11:00 uur hebben we een stand op Utrechtse Bazaar, waar we ons steun zullen betuigen. Alle Ondernemers die ons en Utrechtse Bazaar willen steunen zijn van harte welkom!
We hebben Baklava en Koffie en muziek uiteraard!

TOV Utrecht doneert Voedselbank Leidsche Rijn

Met dank aan Koc Vleeswaren en Mevlana Kip hebben we via Voedeselbank Leidsche Rijn aan 150 familie’ s vlees en vleeswaren gedoneerd.
Koc Vleeswaren ve Mevlana Kip katkıları ile bugün 150 aileye et ve et mamulleri yardımında bulunduk. Allah hayırlarınızı kabul etsin.

Voor wie en wat

Voedselbank Leidsche Rijn is er voor mensen in Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, ‘t Zand en Parkwijk die onder of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Mensen die aan de criteria voldoen, krijgen als noodhulp elke week een voedselpakket en kunnen dit persoonlijk afhalen op het uitgiftepunt in Leidsche Rijn.

X